...når du har et glashus! Yes sir! Der er kommet glas på huset. Så nu udestår mindre detaljer som døre og nedløbsrør samt faststøbning. Ellers så er selve huset færdigt. Der mangler også tilpasning af fliser, der hvor drivhusfødderne er, samt lidt elektrikerarbejde. Ellers kan enden ses.

Vi havde Lisbeth, Anna, Poul, Erik og Magnus på besøg i lørdags.

Der blev arbejdet igennem med silikonefuge, glasstykker i varierende størrelser og smarte fastgørelses lister. Der blev hurtigt dannet en hente-glas-spritte-af-fuge-klemme-fast-gruppe, der i stigende tempo fik de 450kg hærdet glas flyttet fra deres trygge vugge i den meget solide palle og over på glashusets vægge. Vi sørgede for, ikke at stå alt for meget i vejen.

Mens der blev arbejdet på drivhuset for fuld musik blev der også arbejdet på de forhåndenværende anlægsprojekter. En stenbunke blev flyttet, en halv kubikmeter stabilgrus ligeså. For at runde det hele af, blev der også spredt jord og kompost ud, så vi nu er lidt tættere på at være færdig med jordarbejdet. Der er dog nok til et par dage eller 15 tilbage endnu.

Der blev også nedsat et hurtigarbejdende dekorationsudvalg, der i forrygende tempo fik bragt en masse af Helles fine keramik ud i haven. Vi tænker dog, at vi skruer en lille smule tilbage på mængderne, når først der skal sættes planter.

I løbet af dagen lå haveslangen med snuden nede i det nye bassin med vandet løbende. Så vi har rent faktisk så meget vand i, at afstikningen af vandkanten kan begynde. Så kan vi forhåbentlig komme noget længere med bed og dam. Og så kan vi blive færdige med jordvolden ved drivhuset. Vi skubber lidt til dominobrikkerne lige nu.

Dagen blev afsluttet med kaffe i det nye hus, og dagens arbejdshold satte sin signatur.

Tak til vores flittige arbejdsbier. Både hårdt arbejdende og hyggelige at være sammen med.