Kalenderen er lige skiftet til 2019. Og årsskiftet er en glimrende lejlighed til at evaluere lidt på det år, der just er forsvundet bagud i historien.

De seneste år har jeg valgt “12 gode” fra året. Øvelsen bestod i, at vælge ét billede per måned, der var månedens bedste. I princippet en glimrende måde at gøre det på. Der er dog en overhængende risiko for, at det på ingen måde bliver årets 12 bedste. Der er nogle måneder, hvor kreativiteten flyder bedre end andre.

Det har jeg taget konsekvensen af i år. Jeg har stadig udvalgt 12 billeder, men jeg har valgt dem på kryds og tværs af året, så nogle måneder har mere end ét billede, og andre er slet ikke blevet repræsenteret.

Jeg har i år besluttet mig for, at der skulle være et overordnet tema for de udvalgte fotografier. I år er det blevet billeder, hvor det grafiske spiller en stor rolle. Det vil sige, at der er nogle markante linjer, et specielt spil mellem lys og skygge og så fremdeles. Samtidig endte jeg med at vælge ene sort/hvide billeder. Det er nok ikke helt tilfældigt, da lige nøjagtig sort/hvid er en teknik, der egner sig rigtig godt til den her type billeder.

Jeg har siddet og kigget lidt på data for disse billeder og kan se, at der er brugt en forholdsvis bred vifte af det grej, jeg har til min rådighed. Og jeg har vel at mærke brugt langt størsteparten af det grej jeg har. Så noget tyder på, at jeg har fundet et godt og passende mix af udstyr til mit behov.

Når det kommer til emner, så er jeg endt med en jævn fordeling mellem byrummet/arkitekturen og blomster/natur. Det svarer meget godt overens med min egen opfattelse af årets produktion. En anden trend er helt klart fraværet af mennesker. For dem der kender mig, vil det nok heller ikke komme som den store overraskelse :)

Og så ikke mere snak. Her er de 12 (klik på billederne for at se dem i stor størrelse):